Centrul Municipal de Calcul al Serviciilor Comunale


Compensaţii oferite de către Guvernul Republicii Moldova

În perioada noiembrie 2022 – martie 2023, Guvernul Republicii Moldova va compensa parţial creşterea tarifelor la resursele energetice prin Programul "Ajutor la contor". Pentru a primi compensaţii, înregistraţi familia dumneavoastră electronic sau apelaţi la bibliotecarul sau asistentul social din localitate. Înregistrarea şi detalii pe site compensatii.gov.md.


Compensaţii oferite de către Primăria mun.Chişinău

Conform Deciziei nr.8/12 din 12.10.2021 Primăria mun. Chişinău acordă ajutor financiar pentru unele categorii de cetăţeni din municipiul Chişinău la efectuarea plăţilor pentru energia termică şi serviciile comunale. Pentru informaţii adăugătoare citiţi articolul Compensaţia explicată.


În atenţia gestionarilor fondului locativ!

Întru desfăşurarea eficientă a procesului tehnologic, şi pentru minimizarea erorilor la procesarea datelor, Î.M."Infocom" vine cu solicitarea de a prezenta până la data de 01 a fiecărei luni datele cu privire la indicii contoarelor individuale/grup, volumele consumate de locatari la serviciile locativ-comunale şi schimbările în conturile personale pe adresa electronică: office@info.com.md


Achitarea bonurilor de plată

Avizele de plată le puteţi achita în orice filială a băncilor, la oficiile poştale, prin web-banking sau la terminalele de plăţi.

În atenţia locatarilor care achită serviciile locativ-comunale prin web-banking!
În cazul achitării serviciilor comunale prin Internet Banking utilizaţi opţiunea "Plăţi Pentru Servicii", "Plata Facturilor", unde puteţi seta nemijlocit factura emisă de Î.M."Infocom".
Achitarea prin "Transfer" direct la contul de decontare, în cazul furnizării informaţiei incomplete, sporeşte riscul ca banii transferaţi de Dvs. să nu fie repartizaţi după destinaţie.


Bonul de plată prin poşta electronică

Î.M."Infocom" oferă locatarilor municipiului Chişinău posibilitatea de a primi bonul de plată pentru serviciile locativ-comunale prin poşta electronică. Formularul cererii şi instrucţiunile le puteţi găsi pe Formulare Cereri Persoane Fizice.

Totodată, Vă rugăm să păstraţi ultimul aviz de plată pentru o eventuală necesitate de a achita serviciile comunale în lipsa chitanţei curente.


213377

Conturi personale

616

Gestionari

24

Furnizori

330046

Facturi emise lunar

Î.M.Infocom - întreprindere modernă şi de încredere

Întreprinderea de încredere

este determinată de activitatea întreprinderii pe piaţa naţională de de ani cu o reputaţie impecabilă

Calitatea serviciilor oferite

este asigurată prin controlul permanent asupra acestora şi dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor întreprinderii

Tehnologiile informaţionale avansate

şi de ultima generaţie sunt utilizate în procesul de producţie pentru obţinerea rezultatelor în cel mai eficient mod

Baza legislativă

este aplicată la toate etapele procesului tehnologic conform legislaţiei şi actelor normative în vigoare a Republicii Moldova

Automatizarea proceselor tehnologice

este în continuă dezvoltare şi asigură sincronizarea etapelor de producţie, cu respectarea termenelor de executare

Transparenţa activităţii

este asigurată prin oferirea informaţiei cu privire la calculele efectuate atât furnizorilor, gestionarilor, autorităţilor publice locale, cât şi consumatorilor finali