Cota-parte

Cota-parte pentru serviciul "Apă potabilă" se expune suplimentar locatarilor blocurilor conform Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr.303 din 13.12.2013 şi completărilor ulterioare, stipulate în Legea nr.322 din 30.11.2018.

Conform acestora "... În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sînt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000".

Deci, mărimea cotei-părţi depinde de diferenţa dintre volumul, colectat de pe contorul de bloc, şi suma volumelor raportate de locatari.

Măsurile, ce urmează a fi întreprinse, inclusiv de gestionarii blocurilor locative, întru depistarea şi reducerea diferenţei dintre volumul consumat la bloc şi suma volumelor calculate la toate apartamentele din bloc (cota-parte), sunt stipulate în Dispoziţiile Primăriei mun.Chişinău: nr.1185-d din 18.11.2014 (p.1), nr.1259-d din 08.12.2014 (p.4), nr.30-d din 26.01.2015 (p.6).