Bon de plată explicat

Bonul de plată, emis de Î.M.Infocom, poate fi achitat în punctele de primire a plăţilor, prin web-banking sau la terminalele de plăţi, indicând Î.M.Infocom în calitate de beneficiar şi numărul/identificatorul bonului de plată (1)

modelul avizului de plata
Nr. Descriere
1

Identificatorul bonului de plată

Numărul ordinului de incasare a numerarului - este codul unic al bonului de plată. Puteţi sa-l utilizaţi la identificare prin telefon, sau la introducerea indicilor contoarelor pe site-ul bon.infocom.md

2

Cont personal

Cont personal - este codul unic al apartamentului dumneavoastră. Puteţi sa-l utilizaţi la identificare prin telefon, sau la introducerea indicilor contoarelor pe site-ul bon.infocom.md

3

Date personale

În majoritatea facturilor în acest bloc se indică numele dumneavoastră şi adresa. În unele cazuri se mai indică denumirea asociaţiei cu numerele de contact.

4

Termen de achitare

Termenul de achitare este în cele mai frecvente cazuri - ultima zi a lunii curente, după această dată achitarea pentru factura curentă nu este posibilă.

5

Explicaţii la calcule

Tabelul conţine lista serviciilor comunale, de care beneficiază abonatul. Pentru fiecare serviciu se indică consumul, unitatea de măsură, tariful şi suma înaintată spre plată.
Aparte sunt evidenţiate plăţile compensate şi serviciile, calculate cu cota-parte.

6

Colectarea indicilor contoarelor

În tabel sunt enumerate toate contoarele din apartament. Este important să indicaţi indicii actuali ai contoarelor în coloanele "Ind.curenti" ale tabelelor 6a şi 6b din factura - exemplul arătat în culoarea mov.
Vă rugăm sa nu uitaţi de verificarea contoarelor: termenul valabilităţii fiecărui contor este indicat în coloana "Valabil pina la". În cazul cînd contorul expiră şi nu a fost verificat - el dispare din lista contoarelor din bonul de plată şi nu mai puteţi da indicaţii. Mai detaliat despre cum se efectuează calcule la servicii pentru contoare neverificate citiţi aici.