Despre Dispecerat Municipal Central

Dispeceratul Municipal Central (DMC) activează în componenţa Î.M. "Infocom" conform Deciziei Consiliului municipal Chişinău nr.28/20 din 04 august 2005, cu sediul - str. M. Eminescu, 33.
Activează în regim non-stop.
Sarcinile de bază ale DMC sunt:
  • soluţionarea problemelor populaţiei în regim non-stop, ce ţin de exploatarea reţelelor tehnico-edilitare;
  • coordonarea activității serviciilor de lichidare a avariilor a întreprinderilor gospodăriei locativ-comunale municipale;
  • lichidarea situaţiilor de avarie în scopul asigurării funcţionării neîntrerupte a sistemului de apeducte şi canalizare, a reţelelor de gaze naturale, a reţelelor termice şi electrice, ascensoarelor în blocurile locative din municipiu etc.
Contacte: 022-22-22-67; 022-22-26-04.