Întrebări frecvente

1. Ce reprezintă „Apă menajeră”?

Serviciul "Apă caldă" a fost divizat în două servicii: "Apă menajeră" și "Energie termică apă caldă". Serviciul "Apă menajeră" reprezintă apa tehnică, care este furnizată prin robinetele cu apă caldă, iar serviciul "Energie termică apă caldă" reprezintă energia termică utilizată pentru a încălzi apa.

Înapoi la conţinut
2. Ce reprezintă „Deservirea blocului” și „Deservirea echipamentului tehnic”?

Calcularea plăţilor pentru serviciile „Deservirea bloc locativ” şi „Deservirea echipamentului tehnic” se efectuează în baza tarifelor şi regulamentului aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr.13/5 din 27.12.2007 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru chirie, deservirea blocului locativ, deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor tehnice din interiorul blocului”.

Blocurile de locuit ce sunt gestionate de asociații (APLP, ACC) au tarifele aprobate în baza hotărârii adunării generale.

Înapoi la conţinut
3. De ce nu avem apă?

În lipsa apei potabile urmează să vă adresaţi la:

 • Gestionarul fondului locativ (IMGFL, ACC, APLP);
 • Dispeceratul „Apa-Canal Chișinău” - 022256666;
 • Dispeceratul Municipal Central - 022222267.
Înapoi la conţinut
4. Cum modific numele sau numărul de persoane din chitanță?

Pentru a modifica numele sau numărul de persoane din chitanţă este necesar să Vă adresaţi la gestionarul fondului locativ (IMGFL, ACC, APLP).

Înapoi la conţinut
5. Cum pot primi descifrarea calculelor pe apartament?

Urmează să Vă prezentați la Î.M. „Infocom” cu actul ce atestă dreptul de acces la informație (contractul de proprietate/folosință asupra imobilului, buletin de identitate, procură) sau să expediați pe adresa electonică: office@info.com.md, o cerere conform modelului afișat pe www.infocom.md și copia actului ce atestă dreptul de acces la informație (contractul de proprietate/folosință asupra imobilului, buletin de identitate, procură). Descifrarea calculelor se prezintă pe ultimii 5 ani.

Înapoi la conţinut
6. Cum pot prezenta datele la contorul de apă?

Indicii contorului pot fi prezentați prin următoarele modalități:

 • În factură la momentul achitării;
 • Pe pagina web INDICII CONTORULUI și urmați instrucțiunile;
 • La nr. de tel. : 022-854-252, 022-854-254, Viber 060868080;
 • E-mail: office@info.com.md
Înapoi la conţinut
7. Dacă nu am prezentat datele contorului de apă potabilă cum se fac calculele?

În cazul în care consumatorul nu-și îndeplinește obligația de a înscrie lunar indicii contorului în bonul de plată, conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 și Hotărîrii Guvernului nr.978 din 23.08.2006, primele 2 luni se calculează volumul mediu din lunile precedente, iar începînd cu luna a treia – se calculează volumul conform normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor contoarelor în bonurile de plată.

Înapoi la conţinut
8. Contorul nu funcționează sau necesită verificarea metrologică?

Consumatorul este obligat să informeze furnizorul (gestionarul) despre deteriorarea sau necesitatea verificării apometrului în decurs de 24 de ore. Dacă consumatorul n-a raportat despre deteriorare în termenul indicat mai sus, iar furnizorul (gestionarul) a depistat deteriorarea apometrului, se va întocmi un act, care va servi drept temei pentru a apela la instanțele respective.

În cazul în care unul dintre contoarele de apă instalate în apartament nu funcționează sau necesită verificare metrologică, consumatorul este obligat să execute în termenii stabiliți lucrările prescrise. Dacă consumatorul efectuează lucrările prescrise în termen de 60 de zile, plata pentru volumul de apă consumată se va calcula conform datelor contorului.

În cazul în care lucrările prescrise nu au fost efectuate în termen de 60 de zile, calculul pentru volumul consumat se va efectua conform normelor de consum aprobate, fără a lua în calcul indicii contoarelor în funcţiune şi fără drept de recalculare.

După instalarea apometrelor se anunță gestionarul pentru sigilarea apometrului, la rîndul său gestionarul prezintă informaţia la Î.M. „Infocom”.

Înapoi la conţinut
9. De ce nu pot introduce datele contorului prin sistemul online?

Cauza este expirarea termenului de verificare metrologică a contorului.

Înapoi la conţinut
10. Unde pot vedea termenul valabilității contorului?

Termenul valabilității contorului este indicat în bonul de plată, în tabelul unde lunar se inscriu indicii contorului (cadranul 6-6a din imaginea pe pagina Aviz explicat)

Înapoi la conţinut
11. Sunt plecată din ţară, cum pot transmite indicaţiile contorului la Infocom?

Indicii contorului pot fi prezentați prin următoarele modalități:

 • În factură la momentul achitării;
 • Pe pagina web INDICII CONTORULUI și urmați instrucțiunile;
 • La nr. de tel. : 022-854-252, 022-854-254, Viber 060868080;
 • E-mail: office@info.com.md
Înapoi la conţinut
12. Я поменял водомер. Как мне дать новые показания?

По данному вопросу Вам следует обратиться в вашу ассоциацию/ЖЭК. В момент установки и опломбирования счетчика, данные со счетчика считываются вашей ассоциацией и предоставляются в официальном письме для дальнейших расчетов в Î.M. ”Infocom”.
Î.M. ”Infocom” является расчетным центром и не имеет полномочий по исправлению показаний вашего счетчика без официальных указаний услугодателя или представителей ассоциации.

Înapoi la conţinut
13. De ce datele de pe chitanță nu corespund cu datele contorului?

Cauzele pot fi următoarele:

 • Neprezentarea indicilor lunare ale contoarelor în factură. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 și Hotărîrii Guvernului nr.978 din 23.08.2006, primele 2 luni se calculează volumul mediu din lunile precedente, iar începând cu luna a treia – se calculează volumul conform normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor contoarelor în bonurile de plată;
 • Recepționarea indicilor eronați de la bancă sau consumator;
 • Termenul de verificare metrologică a contorului a expirat și ca rezultat calculul s-a efectuat conform normelor de consum fără a fi adăugați la indicii contoarelor.

Pentru a rezolva problema abordată, urmează să Vă adresaţi la gestionarul fondului locativ (IMGFL, APLP, ACC, CCL), care va verifica indicii de facto și, după caz, va prezenta modificările respective către Î.M. ”Infocom”.

Înapoi la conţinut
14. Am achitat mereu facturile prin internet cu cardul, fara a indica indicii, de unde se ia volum in bonul de plata?

Cauzele pot fi următoarele:

 • Neprezentarea indicilor lunare ale contoarelor în factură. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 și Hotărîrii Guvernului nr.978 din 23.08.2006, primele 2 luni se calculează volumul mediu din lunile precedente, iar începând cu luna a treia – se calculează volumul conform normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor contoarelor în bonurile de plată;
 • Recepționarea indicilor eronați de la bancă sau consumator;
 • Termenul de verificare metrologică a contorului a expirat și ca rezultat calculul s-a efectuat conform normelor de consum fără a fi adăugaţi la indicii contoarelor.

Pentru a rezolva problema abordată, urmează să Vă adresaţi la gestionarul fondului locativ (IMGFL, APLP, ACC, CCL), care va verifica indicii de facto şi, după caz, va prezenta modificările respective către Î.M. ”Infocom”.

Înapoi la conţinut
15. Facturile nu au fost achitate ceva timp și acum indicii din bonul de plată sunt mai mult decît cele reale de pe contor. Unde ne adresăm?

Cauzele pot fi următoarele:

 • Neprezentarea indicilor lunare ale contoarelor în factură. Conform Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002 și Hotărîrii Guvernului nr.978 din 23.08.2006, primele 2 luni se calculează volumul mediu din lunile precedente, iar începând cu luna a treia – se calculează volumul conform normelor de consum, fără recalculare, pînă la înscrierea indicilor contoarelor în bonurile de plată;
 • Recepționarea indicilor eronați de la bancă sau consumator;
 • Termenul de verificare metrologică a contorului a expirat și ca rezultat calculul s-a efectuat conform normelor de consum fără a fi adăugați la indicii contoarelor.

Pentru a rezolva problema abordată, urmează să Vă adresaţi la gestionarul fondului locativ (IMGFL, APLP, ACC, CCL), care va verifica indicii de facto și, după caz, va prezenta modificările respective către Î.M. ”Infocom”.

Înapoi la conţinut
16. De ce mi-a venit chitanța spre plată dacă eu acolo nu locuiesc?

Pentru a fi stopate calculele la anumite servicii comunale, este necesar să vă adresați la gestionarul fondului locativ (IMGFL, ACC, APLP) cu o cerere.

Înapoi la conţinut
17. Am achitat suma din factura precedentă, dar în chitanța curentă mi-a venit cu datorie

Cauzele pot fi următoarele:

 • Dacă factura a fost achitată după termenul indicat în aceasta, banii sunt transferați pe cont, dar în factura următoare sunt indicați ca datorie. Locatarul achită numai plata lunară, fară datoria respectivă. Suma achitată va fi reflectată în luna următoare;
 • Din greșeala operatorului sau a consumatorului în momentul achitării, banii pot ajunge pe alt cont. În acest caz, locatarul urmează să se adreseze la instituția unde a fost achitată factura sau să se adreseze la Î.M. „Infocom” cu bonul achitat în scopul depistării contului greșit pe care au fost transferați banii (în caz dacă este imprimat pe bon numărul facturii și suma achitată);
 • Suma de bani achitată putea fi repartizată greșit de către operator în momentul achitării. Î.M. „Infocom” va putea transfera banii de la un serviciu la altul.
Înapoi la conţinut
18. Cum pot primi online bonul curent?
 • Vă adresaţi la Gestionarul fondului locativ (IMGFL, APLP, ACC, CCL);
 • Vă adresaţi la Î.M. „Infocom”, la adresa str.Bucuresti, 68, et. 5
Înapoi la conţinut
19. Unde pot primi duplicatul bonului de plată?
 • Vă adresaţi la Gestionarul fondului locativ (IMGFL, APLP, ACC, CCL);
 • Vă adresaţi la Î.M. „Infocom”, la adresa str.Bucuresti, 68, et. 5
Înapoi la conţinut
20. Cum pot achita parțial factura de plată?

În dreptul serviciului care doriți să-l achitați parțial, tăiați suma indicată și scrieți suma care o puteți achita.

Înapoi la conţinut
21. Cum pot să achit în lipsa facturii?

Pentru a obţine ordinul de încasare a numerarului al lunii curente este necesar:

 • Accesaţi pagina web ACHITARE ON-LINE şi urmariţi instrucţiunile;
 • Apelaţi la nr. de tel. 022-854-252, 022-854-254, Viber 060868080.
Înapoi la conţinut
22. Как можно оплатить онлайн счета за квартиру?

На данный момент дистанционная оплата возможна через следующие сервисы:

 • Через веб-сайт OPLATA.MD. Для оплаты необходимо ввести код квитанции или код абонента на странице ACHITARE ON-LINE и следовать инструкциям сервиса;
 • Услуга WEB-Banking для карточек, выпущенных банками Молдовы, предоставляющих данную услугу. Об особенностях и условиях платежей через WEB-Banking в Молдове Вам необходимо узнать у представителя банка, к которому относится Ваша банковская карточка;
 • Платёжный сервис PAYNET. Об особенностях и условиях платежей через PAYNET Вам необходимо узнать на сайте данного сервиса либо связавшись с их службой поддержки;

Обращаем Ваше внимание на то, что некоторые банки или сервисы могут взымать различный процент за свои услуги.

Înapoi la conţinut
23. Mожно ли оплатить коммунальные услуги в аванс? На полгода, или на год

Такая возможность есть. Прежде чем оплатить квитанцию, зачеркните аккуратно напротив каждой услуги существующую сумму, и впишите сумму, которую хотите оплатить. Деньги будут внесены как аванс, и отображаться в квитанции со знаком минус, до погашения оплаченного аванса

Înapoi la conţinut
24. Ce înseamnă cota-parte?

Cota-parte reprezintă diferența obținută dintre volumul înregistrat de contorul de la branşamentul blocului locativ și suma volumelor declarate de locatari conform indicilor contoarelor individuale/grup și suma volumelor expuse conform normelor de consum applicate și repartizătă pe apartamente.

Înapoi la conţinut
25. De ce trebuie să plătesc cota-parte dacă am contor?

Lunar, S.A. „Apă-canal Chişinău” prezintă datele de pe contorul de la bloc, iar locatarii - datele de pe contoarele din apartamente (completează în chitanţele achitate), care ulterior sunt întroduse în Baza de date I.M. „Infocom”, analizate, verificate şi preluate în calcul. Deseori rămâne o diferență dintre datele contorului comun și suma volumelor raportate de locatari.

Începând cu luna aprilie 2016, din momentul întrării în vigoare a Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, Î.M. „Infocom” a început să distribuie integral volumul înregistrat la branșamentul blocului locativ.

Conform pct. 29, alin. 2 din Legea sus-numită şi pct. 116 al Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărîrea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 271/2015 din 16.12.2015 ”... Volumul înregistrat de contorul de la branșamentul blocului locativ, dar nedistribuit, în baza indicațiilor contoarelor individuale/normelor de consum aplicate, se repartizează adaugător pentru fiecare apartament proporțional consumului înregistrat de contoarele instalate în apartamente și conform normelor de consum în lipsa contoarelor”.

Odată cu operarea modificărilor la Legea 303 din 13.12.2013, repartizarea diferentei de volum s-a delegat gestionarului, conform p. 29 al Legii 322 din 30.11.2018 ”…Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern și conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.”

La moment, în dependență de solicitarea gestionarului fondului locativ, diferența de volum se împarte conform modalităților descrise pe pagina Modalităţile de repartizare.

Înapoi la conţinut