Volumul mediu calculat

Volumul mediu se calculează conform Hotărîrii Guvernului RM nr.191 din 19.02.2002

Dacă locatarii nu prezintă indicii contoarelor din apartament, conform Hotărîrii Guvernului nr.978 din 23.08.2006 (modificări la Hotărîrea Guvernului nr.191 din 19.02.2002), primele 2 luni se calculează volumul mediu din lunile precedente, iar începând cu luna a treia – se calculează volumul conform normelor de consum, fără recalculare, până la înscrierea indicilor de pe contoare în bonurile de plată (capit. III, p. 4, ultimul alineat).

Pentru calcularea corectă a volumului consumat, e necesar ca locatarii să prezinte lunar datele de la contor, indiferent de consum şi indiferent de achitare, sau pentru o perioadă îndelungată pot depune la gestionarul fondului locativ o cerere în acest sens, precum nu va fi consum şi să nu fie calculate volume de apă lunare.